Monday, August 9, 2010

Sri Sri Rupanuga Bhajan Ashram

Sri Sri Rupanuga Bhajan Ashram

Founder Acharya:- Srila Bhakti Bilas Varti Maharaj

Present Acharya:- Srila Bhakti Sadhan tatpor Maharaj

Deity:- Sri Sri guru Gauranga Gandharvika Radha-Syamsundar Jiu, Sri Lakshmi Narshingha Deva

Visiting:- The holy samadhi temple of

Srila Bhakti Bilas Varti Maharaj

Ishodyan, Hulor-Ghat, Sri Mayapur, dist:- Nadia, State:- West Bengal, India, Postal Pin Code:- 741313

Phone:- +919378204892No comments:

Post a Comment